ČÍM OTEVŘÍT SOUBOR


Podle abecedy:0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Popis přípony názvu souboru .zap, čím otevřít soubor zap

Formát souboru .zap #1 (nejvíce pravděpodobný)
Popis souboru .zap v češtiněArchiv FileWrangler
Popis souboru .zap v angličtiněFileWrangler Archive
Typ souboruArchivy, komprimované soubory
Jak, čím otevřít soubor .zap?
  • CursorArts FileWrangler

Formát souboru .zap #2
Popis souboru .zap v češtiněDatový soubor Zone Alarm Pro
Popis souboru .zap v angličtiněZone Alarm Pro Data File
Informace o hlavičce souboru HEX: 4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00
ASCII: MZ
ASCII, ext.:
Typ souboruDatové soubory
Jak, čím otevřít soubor .zap?
  • Zone Labs Zone Alarm Pro

Formát souboru .zap #3
Popis souboru .zap v češtiněSoubor instrukci instalace aplikace
Popis souboru .zap v angličtiněSoftware Installation Settings
Typ souboruSoubory nastavení
Jak, čím otevřít soubor .zap?
  • Microsoft Windows Installer (MSI)
  • U'pravy pomocí textového editoruNAVRCHOLU.cz

„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain