ČÍM OTEVŘÍT SOUBOR


Podle abecedy:0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Popis přípony názvu souboru .vue, čím otevřít soubor vue

Formát souboru .vue #1 (nejvíce pravděpodobný)
Popis souboru .vue v češtiněSoubor konfigurace FoxPro 2.x
Popis souboru .vue v angličtiněFoxPro 2.x View Settings
Typ souboruSoubory nastavení
Jak, čím otevřít soubor .vue?
  • Microsoft Visual FoxPro

Formát souboru .vue #2
Popis souboru .vue v češtiněSoubor sceny Vue
Popis souboru .vue v angličtiněVue Scene File
Informace o hlavičce souboru HEX: FF FF FF 5D 00 00 00 02 00 01 00 00 00 FC FF 35
ASCII: ]...........5
ASCII, ext.:
Typ souboru3D modely, obrázky
Jak, čím otevřít soubor .vue?
  • Software e-on - Vue 6 Easel, Esprit, Pro Studio, Infinite nebo xStreamNAVRCHOLU.cz

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich